info@neurofeedback-chiangmai.com     091 483 8063

 info@neurofeedback-chiangmai.com

091 483 8063

กันยายน: วัยหัดเดินและความล่าช้าทางภาษา อุปสรรคในการพัฒนาทางด้านภาษา

ลูกน้อยของเราสามารถสื่อสารกับเราได้ก่อนหน้าที่เขาหรือเธอจะพูดคำ คำหนึ่งออกมาได้ จะช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่เข้าใจควาต้องการของลูกน้อยได้เราจะได้เรียนรู้ว่าเด็กสื่อสารกับเราอย่างไร และจะทำอย่างไรเมื่อมีความล่าช้าในการพัฒนาทางการสื่อสาร

ภายใน 1ปี ทารกส่วนใหญ่จะเริ่มมองหาและค้นหาแหล่งที่มาของเสียง ตอบสนองต่อชื่อของพวกเขาเกือบตลอดเวลาที่เราเรียกชื่อของพวกเขา โบกมือทักทาย มองไปที่จุดที่เราพูดว่า มองไปที่…………..  พยายาออกเสียงในระดับเสียงต่างๆ เสียงดังขึ้นและแผ่วลง ราวกับว่าพวกเขากำลังพูดเป็นประโยค สลับจังหวะ พูดคุย กับเรา ฟังและใส่ใจเราเื่อเราพูด แล้วทารกจะส่งเสียงต่อเมื่อเราหยุดพูด และจะ  พูดคำว่า ดา-ดา กับพ่อ และ มา-มา กับแม่ พูดได้อย่าน้อย 1 คำ ชี้ไปที่สิ่งของที่เค้าต้องการ  ที่พวกเขาไม่สามารถเอื้อมถึงหรือส่งเสียงต่างๆขณะที่กำลังชี้

ในระหว่าง 1 ถึง 2 ขวบ เด็กวัยเตาะแตะส่วนใหญ่จะปฎิบัติตามคำสั่งง่ายๆ โดยในตอนแรก เมื่อผู้ใหญ่พูดและแสดงท่าทางประกอบ หลังจากนั้น ด้วยคำพูดอย่างเดียว หยิบของจากที่อื่นมาาได้เมื่อขอให้ทำ ชี้ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อถูกถาม   ชี้ไปที่เหตุการณืที่น่าสนใจเพื่อให้เราดูด้วย เอาสิ่งของาเพื่อให้เราดูด้วย ชี้ไปที่รูปภาพได้เมื่อถูกถา สนกกับการแสร้งทำท่าต่างๆ เรียนรู้คาศัพท์ใหม่ได้ 1 คำได้ในสัปดาห์ ตั้งแต่ช่วงเวลา 1 ขวบครึ่งถึง 2 ขวบ

กันยายน: วัยหัดเดินและความล่าช้าทางภาษา อุปสรรคในการพัฒนาทางด้านภาษา
Scroll to Top