สิ่งที่เราทำ

คำถามที่ถามบ่อย นิวโรฟีดแบค

ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากสมองสาเหตุมาจากการทํางานของคลื่นสมองที่ผิดปกติการทํางานของนิวโรฟีดแบคจะไม่ได้มุ่งเน้นที่อาการอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งนี้ทําให้การเทรนสมองประสบความสําเร็จคือการเทรนสมองหลายๆครั้งติดต่อกันสมอง จะเริ่มกลับสู่สภาวะปกติผลลัพธ์นี้จะช่วยปรับปรุงและจัดระเบียบการทํางานของสมองใหม่ซึ่งมีผลกระทบกับอาการหลายอย่าง

Chiang Mai Neurofeedback Center

ไม่เจ็บแน่นอนนิวโรฟีดแบคเป็นวิธีที่ปลอดภัยไม่รุกรานสมอง ไม่ใช้ยา และ ไม่ใช่การแผ่รังสีจุดม่งหมายของนิวโรฟีดแบค คือค้นหาคลื่นสมองที่ทํางานผิดปกติและทําการแก้ไขอย่างละเอียดด้วยการเทรนซํ้าๆหลายๆครั้งในที่สุดสมองก็เกิดการเรียนรู้ใหม่ในแบบแผนที่ถูกต้องโดยตัวของมันเอง

Chiang Mai Neurofeedback Center
Chiang Mai Neurofeedback Center

นิวโรฟีดแบคมีมาตั้งแต่ปี 1950 เพิ่งเริ่มมีในทศวรรษที่ผ่านมาด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้นิวโรฟีดแบคได้มีโอกาสออกมาจากห้องทดลองของงานวิจัยเข้าสู่ระบบบริหารจัดการในที่ทํางานได้

สมองของเรามี 4 สถานะหลักของคลื่นสมอง เดลต้า เทรต้า อัลฟ่ า และ เบต้า เดลต้า สถานะตอนที่เราหลับคลื่นสมองเหล่านี้มีความสําคัญต่อสุขภาพของเราและความผิดปกติของระบบประสาทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคลื่นสมอง ตัวอย่างเช่นสมองผิดปกติจากศีรษะได้รับบาดเจ็บสมองส่วนหน้า เทรต้า หรือ เดลต้า อาจจะทํางานมากกว่าปกติในขณะที่ควรจะตื่นตัวและสดชื่นโดยการปรับฟังก์ชั่นของการทํางานใหม่อาการที่เป็นจะลดลง และดีขึ้น เทรต้า สถานะตอนที่จะเริ่มหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอัลฟ่าอยู่ภายใต้จิตใต้สํานึกตอนสภาวะผ่อนคลายตอนที่เราหลับตาแต่ไม่ได้หลับ เบต้า สถานะตอนตื่นระหว่างวัน

จํานวนครั้งในการเทรนของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเหมือนเวลาที่เราไปออกกําลังกายในฟิตเนสซึ่งแต่ละคนจะใช้เวลาในการสร้างกล้ามเนื้อต่างกันตามมาตรฐานทั่วไปของการเทรนสมองประมาณ 20-40 ครั้งขึ้นไป

Chiang Mai Neurofeedback Center

เริ่มเทรนนิวโรฟีดแบคจะต้องนั่งแบบผ่อนคลาย 30 นาทีในขณะเดียวกันจะดูภาพยนต์และฟังเสียงดนตรี

เซ็นเซอร์จะถูกวางบนศีรษะในรูปแบบหมวกและคลื่นสมองจะมาแสดงผลที่คอมพิวเตอร์เมื่อไหร่ที่รูปแบบของคลื่นสมองที่ผิดปกติเริ่มตอบสนองทริกเกอร์จากซอฟต์แวร์จะหยุดทํางานหรือแสงจากจอมอนิเตอร์จะเริ่มสลัวการตอบสนองนี้จะเป็นอย่างอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้คลื่นสมองเกิดการเรียนรู้ใหม่และกลับมาอยู่ในรูปแบบที่ปกติด้วยการสอนสมองซํ้าๆในระหว่างเทรนหลังจากนั้นสมองจะเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบปกติเองโดยไม่ต้องใช้นิวโรฟีดแบคอีกต่อไป

Chiang Mai Neurofeedback Center

ผลลัพธ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนเทรนไปแค่ 2-3 ครั้งก็รู้สึกถึงความแตกต่างขณะที่บางคนต้องเทรนหลายครั้งถึงจะเห็นความแตกต่างสิ่งสําคัญที่สุดจะต้องการเห็นผลลัพธ์ในเวลาอันสั้นและรวดเร็วไม่ได้และต้องฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจะมีการวิเคราะห์และแสดงผลการเทรนให้ดูเป็นระยะผลลัพธ์ของนิวโรฟีดแบคจะอยู่อย่างถาวรและจะช่วยเรื่องสมาธิ ความจํา การพูด การนอน และสภาวะอารมณ์ต่างๆเป็นต้น

ประมาณ 20-30 ปี สมองจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางสมองอย่างรุนแรง อาการช็อก และติดสารเสพติด

Chiang Mai Neurofeedback Center

สามารถเทรนนิวโรฟีดแบคได้ระหว่างที่ใช้ยาหลังจากนั้นจะลดจํานวนยาลงอย่างช้าๆจนกระทั่งสมองสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ยาการตัดสินใจที่จะลดใช้ยาหรือหยุดยาอย่างถาวรควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน

Chiang Mai Neurofeedback Center

จากผลลัพธ์ที่ผ่านมาการเทรนสมองจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านบวกถ้าเทรนอย่างถูกวิธีการเทรนแต่ละครั้งคลื่นสมองจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ละน้อยจนเยอะขึ้นสุดท้ายสมองจะกลับมาเป็นปกติ

ADD and ADHD จะเปลี่ยนเมื่อการทํางานของคลื่นสมองเปลี่ยน

นิวโรฟีดแบคมีมานานแล้วมีการศึกษาและวิจัยอย่างแพร่หลายมีการประชาสัมพันธ์ทุกๆวันโดยพิมพ์
คําว่า RESEARCH