ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่
นิวโรฟีดแบค

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเทรนสมองด้วย นิวโรฟีดแบค สําหรับ วัตถุประสงค์หลายอย่าง เทรนสมองเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสมดุลใน การปรับปรุงฟังก์ชั่นและ เพิ่มความชัดเจน
device
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
device
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center
 • Chiang Mai Neurofeedback Center

บริการของเรา
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ นิวโรฟีดแบค

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเทรนสมองด้วยนิวโรฟีดแบค สําหรับวัตถุประสงค์หลายอย่าง เทรนสมองเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นและสมดุลในการปรับปรุงฟังก์ชั่นและเพิ่ม ความชัดเจน การเทรนด้วยนิวโรฟีดแบค เป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้สมองทํางานได้ดีกว่าเดิม ด้วยนิวโรฟีดแบคเราสามารถดูกิจกรรมของสมองในเสี้ยววินาทีและให้รางวัลสําหรับพฤติกรรมที่ถูกต้อง,สมองจะทํางานดีกว่าเดิม วิธีนี้เป็นวิธีเรียนรู้ง่ายๆผ่านผลลัพธ์ ถ้าทําถูกต้องมีรางวัลให้ ทําให้เราอยากทําแบบนี้อีก

0
พนักงาน
0
เคสที่ประสบความสําเร็จ
0
จํานวนครั้งที่เทรน
Chiang Mai Neurofeedback Center
Chiang Mai Neurofeedback Center

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เทรนสมอง เชียงใหม่ นิวโรฟีดแบค เราแนะนําวิธีการเทรนนิวโรฟีดแบค และไบโอฟีดแบค เพื่อช่วยลดอาการต่างๆในชีวิตประจําวัน เช่น ความเครียด และอาการต่างๆที่เกิดจาก ฟังก์ชั่นการทํางานของสมอง วิทยาศาสตร์ด้านสมองได้แนะนําเทคนิคและแนวทางใหม่ในการรักษานิวโรฟีดแบคเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีเทคนิคพิเศษทําให้การทํางานของสมองดีขึ้น โดยจัดระเบียบการทํางานของสมองใหม่ จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของเรามีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่า นิวโรพาสติกซิตี้ (Neuroplasticity)จากการค้นหานี้ทําให้มีแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่สามารถควบคุมสมรรถนะและรักษา ทางด้านความผิดปกติด้านจิตวิทยาและอาการอื่นๆ

ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จของเรา

การเรียกคืนฟังก์ชั่นการทํางานของสมองโดย นิวโรฟี ดแบค สามารถบรรเทาความ หลากหลายใหญ่ๆจากปัญหาของร่างกายและปัญหาด้านอารมณ์ รูปแบบการนอนจะดีขึ้น และจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ระหว่างวัน จะทําให้อารมณ์ดีขึ้น มีความมั่นใจ สมาธิ และศักยภาพของสมองดีขึ้นอย่างชัดเจน ในระหว่างเทรนสมองเราจะเฉพาะเจาะจง พารามิเตอร์ของ EEG เช่น คลื่นส่งของสมอง ,การสื่อสารของสมอง และระยะการทํางาน แสดงกลับเป็ นรายบุคคล พารามิเตอร์เหล่านี้จะแทนกิจกรรมต่างๆของระบบสมอง ส่วนกลาง(CNS)ภายในส่วนต่างๆของสมองและโครงข่ายของสมอง การเทรนด้วยนิวโร ฟี ดแบคไม่เป็ นการรุกรานสมองอย่างแน่นอนและจะมีผลต่อร่างกายภายนอก ช่วยให้เป็น รากฐานที่แข็งแรงในการรับมือกับปัญหา ลองวาดภาพดู ว่าสมองของเรามีความสามารถใน การเรียนรู้และปรับได้

ดูที่

อาการ

 • สมาธิสั้น

 • ติดสารเสพติด

 • การจัดการกับอารมณ์โกรธ

 • ความกังวล,ความหวาดกลัว

 • ออทิสซึ่ม

 • อารมณ์สองขั้ว

 • 07

  อาการบาดเจ็บที่สมอง

 • 08

  อาการเจ็บปวดตามร่างกาย

 • 09

  อาการซึมเศร้า

 • 10

  Dyslexia

 • 11

  อาการลมชัก

 • 12

  กลุ่มอาการของโรค Fibromyalgia

 • 13

  นอนไม่หลับ

 • 14

  ดาวน์ซินโดรม

 • 15

  สูญเสียความจํา

 • 16

  ไมเกรน

 • 17

  ย้ำคิดย้ำทำ/อาการกระตุก

 • 18

  พากินสัน

 • 19

  อาการเครียด/สภาวะซึมเศร้าหลังหลอดเลือดสมองมีปัญหา/อาการสะเทือนใจอย่างรุนแรง

 • 20

  โรคจิตเภท

 • 21

  ปัญหาจากการนอน

 • 22

  โรคหลอดเลือดในสมอง

 • 24

  อัลไซเมอร์

สิ่งที่เราทำ

ข้อมูลเกี่ยวกับ นิวโรฟีดแบค

นิวโรฟีดแบค คืออะไร?

นิวโรฟีดแบค เป็นเทคนิคในการฝึกสมองเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายและจิตใจ

อ่านต่อ

ควบคุมสมอง

สมองถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและสภาพแวดล้อมของเราและทำงานได้ดีตลอดเวลา

อ่านต่อ

นิวโรฟีดแบค ทำงานอย่างไร?

การประเมินให้ช่างเทคนิคที่มีโปรโตคอลการฝึกอบรม นิวโรฟีดแบค ที่จะใช้ในระหว่างการฝึกอบรม

อ่านต่อ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประสาทจะทำอย่างไร?

การเรียกคืนฟังก์ชั่นไปยังสมองโดยวิธีการของ นิวโรฟีดแบค สามารถบรรเทาความหลากหลายของปัญหาทางกายภาพและอารมณ์.

อ่านต่อ

ทำไม นิวโรฟีดแบค?

นิวโรฟีดแบค เป็นเทคนิคในการฝึกสมองเพื่อควบคุมฟังก์ชั่นของร่างกายและจิตใจ.

อ่านต่อ

คำรับรองของลูกค้า

ลูกค้าของเราคือเหตุผลแห่งความสำเร็จของเรา

t1

รู้จัก Neurofeedback เป็นครั้งแรก เพราะ น้องสาวมารักษาโรค LD (โรคการเรียนรู้บกพร่อง) และโรคสมาธิสั้น โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก เพราะการรักษาอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เรามักคุ้นเคยกับการใช้ยาและการเข้าพบแพทย์ แต่ Neurofeedback เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบาบัดรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาแต่อย่างใด และใช้เวลาในการบาบัดแต่ละครั้งประมาณ 30 นาทีเป็นการฝึกสมองให้มีการปรับตัวและเกิดความสมดุล ซึ่งนอกจากจะรักษาอาการออทิสติก LD ได้และยังสามารถรักษาอาการทั่วไป เช่น วิตกกังวลหรือซึมเศร้าได้อีกด้วย
น้องสาว ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.ต้น ก่อนเข้ารับการบำบัดเนื่องจากเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่อง (LD) และสมาธิสั้น ทำให้เดิมเป็นคนหงุดหงิดง่ายและไม่ค่อยมีสมาธิกับการเรียน เข้าเรียนด้วยความรู้สึกที่ไม่มีความสุขและมักไม่ยอมทำการบ้าน จนคุณแม่ต้องคอยเคี่ยวเข็ญเป็นประจำทำให้ผลการเรียนออกมาอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ ได้เกรด 1 กว่าๆ ถึง 2 กว่าๆ และต้องรับประทานยาทุกวัน

หลังจากเข้ารับการ “เทรนสมอง”ได้ระยะหนึ่งแล้ว อาการหงุดหงิดเริ่มหายไป และสามารถเรียนหนังสือได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยา ปัจจุบันน้องเลิกเข้ารับการเทรนสมอง เนื่องจากการเทรนได้เสร็จสิ้นไปแล้ว น้องร่าเริงขึ้นมากไม่มีอาการหงุดหงิดกลับมาอีก ปัจจุบันน้องเรียนหนังสือได้เกรดเฉลี่ย 3.00 ซึ่งเป็นการเรียนและทำการบ้านด้วยความรับผิดชอบของเขาเอง ไม่มีใครคอยเคี่ยวเข็ญหรือบังคับให้ทำและทุกวันนี้น้องสาวไม่ต้องใช้ยาที่รับประทานต่อเนื่องมาหลายปีอีกเลย

เมื่อพบว่าการเข้ารับการบาบัดด้วยวิธีนี้ได้ผล จึงอยากทดลองด้วยตัวเองบ้างเพราะสังเกตว่าตัวเองเป็นคนสมาธิไม่ดีมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากเวลาครูสอนมักจะเหม่อลอยเป็นประจำจนพอเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็มีความตั้งใจคืออยากจบออกมาด้วยเกียรตินิยม จึงเข้ารับการ “เทรนสมอง ” บ้าง หลังจากที่เทรนไปได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่า สมาธิดีขึ้นสามารถฟังครูสอนได้ทั้งคาบโดยที่ไม่เหม่อลอยเหมือนเมื่อก่อนและสามารถอ่าน
หนังสือต่อเนื่องกันได้นานๆ( จากที่เมื่อก่อนต้องลุกทุก 15 นาที ) และหลังจากเข้ารับการเทรนสมอง เกรดเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นมามากภายในเทอมเดียวจนสามารถจบปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ตามที่ตั้งใจไว้

เอย อายุ 15 ปี นักเรียน  และ วาว อายุ 23 ปี จบการปริญญาตรี เกรียตินิยม อันดับ 2 มช

t2

น้องคอปเตอร์จะไม่อยู่นิ่งและเดินไปมาตลอด ไม่พูดคำที่มีความหมาย 2-3 คำ พูดบอกสิ่งที่ต้องการไม่ได้ ไม่ค่อยเข้าใจคำสั่ง พูดโต้ตอบได้น้อยไม่บอกเวลาขับถ่าย ไม่รู้จักสี 1-2 สี กล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรงจับดินสอแบบกำมือไม่มีแรงกดของดินสอ ขีดเขียนเส้นตรงไม่ได้ เขียนตามรอยไม่ได้ วาดรูปวงกลมตามแบบไม่ได้ ใช้นิ้วหยิบของเล็กๆไม่ได้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่สามารถถีบจักรยาน 3 ล้อได้ และกระโดด 2 เท้าไม่ได้ ขึ้นบันไดสลับเท้าไม่ได้

หลังทำ Neurofeedback น้องคอปเตอร์มีสมาธิดีขึ้น สนใจในงานที่ทำนานขึ้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เช่น การบ้านกลับจากโรงเรียนจะทำเองโดยไม่ต้องบอก ชอบการขีดเขียน ระบายสี พูดได้ 4 พยางค์มีความหมาย บอกสิ่งที่ต้องการได้ บอกสีได้เกิน10 สี เวลาขับถ่ายบอกได้ พูดโต้ตอบได้ดีและรวดเร็วทำตามคำสั่งได้ดี กล้ามเนื้อมัดเล็ก จับดินสอ 3นิ้ว ได้ ระบายสีไม่ออกนอกกรอบ ขีดเส้นตรงได้ เขียนวงกลมตามแบบได้ ใช้นิ้วหยิบของชิ้นเล็กได้ 2 นิ้ว และกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ถีบจักรยาน 3 ล้อได้ เดินขึ้น-ลง บันได สลับขาได้ โยนลูกบอลเหนือศรีษะได้ กระโดด 2 ขาได้การทรงตัวดีขึ้น ยืนขาเดียวได้ไปโรงเรียน สามารถทำตามกฎ กติกา ของโรงเรียนได้ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ช่วยพ่อแม่ ทำงานบ้านได้จนจบกิจกรรม

น้องคอปเตอร์ อายุ 3 ขวบ จ.ฉะเชิงเทรา

t3

น้องอายุ 13 ปี เรียนตามเพื่อนไม่ค่อยทัน ขาดความมั่นใจ ขาดส่งงานคุณครูบ่อยๆ ไม่กล้าถามหรือแสดงออก อารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก หลังจากได้เข้าคอร์สที่ Chiang Mai Neurofeedback Center ได้ระยะหนึ่ง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้น กล้าถามและมีความเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น ส่งงานตรงเวลา หงุดหงิดน้อยลง จนคุณครูเอ่ยปากชม

ริสา อายุ 13ปี  รร. นานาชาติเปรม เชียงใหม่

t4

น้องมาร์คเป็นลูกชายคนที่สอง น้องมีปัญหาเรื่องการพูด 3 ขวบน้องยังไม่พูดแม่ก็พาน้องไปฝึกพูดแต่ก็ยังพูดได้เป็นคำๆ ง่ายๆ แต่ไม่สามารถสื่อสารยังไม่เข้าใจคำถาม ปัญหาของน้องมาร์คเริ่มหนักขึ้นเมื่อน้องไปโรงเรียน  น้องเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ชอบอยู่คนเดียว และกรี๊ด แล้วที่แม่กลุ้มใจมากที่สุดคือน้องมีรอยซ้ำที่แขน แต่น้องก็บอกแม่ไม่ได้ว่าโดนอะไรมา พอถามครูครูก็บอกไม่รู้คนเป็นแม่รู้สึกแย่มาก

จนมีคนแนะนำให้ไปที่ Chiang Mai Neurofeedback Center ตัดสินใจพาน้องไปปรึกษาเริ่มการเทรนไม่น่าเชื่อแค่ครั้งที่สามน้องสามารถพูดสองประโยคได้ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อตอนนี้น้องพูดได้เป็นปกติ (พูดมากจนบางครั้งต้องบอกให้หยุด55 ) ต้องขอบคุณ Chiang Mai Neurofeedback Center ที่ทำให้น้องพูด น้องเทรนไปสามคอร์ส 36 ครั้ง  ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่เจอปัญหาเหมือนกับบ้านนี้ Chiang Mai Neurofeedback Center เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ลูกของท่านเป็นปกติค่ะ

น้องมาร์ค อายุ 4 ขวบ จ.เชียงใหม่

t5

เริ่มจากเห็นพัฒนาการของน้องที่รู้จักกัน เห็นเขามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากพบกันเมื่อ 6 เดือนก่อน จากนั้นเลยพาลูกมาซึ่งเขาอายุ 4 ปีตอนเริ่มมาทำ Neurofeedback จากพัฒนาการสื่อสารไม่ต่อเนื่อง เหม่อลอยและไม่ Concentrate หลังจากมาเริ่มทำ Neurofeedback น้องมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จนคนรอบข้างทักอย่างแรกคือ การสื่อสารสามารถพูดคุยต่อเนื่องยาวขึ้น โต้ตอบได้ดีขึ้น การเหม่อลอยลดลง จดจ่อกับการเล่นและทำการบ้านได้มากขึ้นค่ะ

น้องอาโป 4 ขวบ กทม.

t6

สาหรับผมเองก่อนทำ Neurofeedback ก็มีอาการคิดมากเเละมีอาการเศร้าร่วมด้วย ซึ่งตัวเราอาจจะไม่รู้สึกเเต่ครอบครัวเเละญาติสามารถสังเกตุได้ว่าพฤติกรรมเราเเปลกไป จึงตัดสินใจให้มาเทรนสมองที่ Chiang Mai Neurofeedback Center หลังจากเทรนเเล้วผลที่ได้คือนอกจากอาการดังกล่าวจะหายขาดเเล้ว พัฒนาการด้านการเรียนก็ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดด้วยครับ นอกจากนั้นแล้วยังได้พบนักกีฬาอาชีพที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศหลายคนที่มาเทรนที่นี่ก็ทำให้ตื่นเต้นด้วย  ส่วนตัวเเล้วผมว่าการเทรน Neurofeedback เป็นของขวัญที่ดีสุดที่ครอบครัวเเละญาติมอบให้เลย เพราะถ้าสมองเราดีทุกๆอย่างจะดีหมด

เปรม อายุ 22 ปี นักศึกษา ม.ขอนแก่น

t7

น้องจะอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้นพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองก็จะช้ากว่าเด็กปกติ ตอนน้องอายุได้ 2 ขวบ น้องยังพูดไม่ได้เลยค่ะ แล้วก็จะทำตัวยุกยิกๆอยู่ไม่นิ่ง ต้องการอะไรก็จะบอกไม่ได้ ซึ่งเป็นลักษณะของเด็กกลุ่มนี้. น้องได้เข้าไปฝึกพูดที่ รพ.ใกล้บ้านในตอนแรกทุกอาทิตย์ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ตัวเองยังคิดว่าน่าจะมีการรักษาแนวใหม่ๆบ้างเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกจนคนรู้จักแนะนำให้ลองมาทำกับ Chiang Mai Neurofeedback Center จริงๆตอนนั้นสารภาพเลยว่าไม่รู้จักก็เลยลองไปหาข้อมูลดูแล้วสนใจค่ะ อะไรที่ช่วยให้ลูกเราได้ใช้ชีวิตแบบปกติและไม่เสี่ยงมันก็น่าสนใจหลังจากนั้นก็พาน้องไปทำที่ Chiang Mai Neurofeedback Center เลย ทำไปได้ 1 คอร์ส

เห็นชัดว่าพัฒนาด้านอารมณ์ของน้องดีขึ้น น้องดูจดจ่อกับอะไรได้นานขึ้นและเรียนรู้อะไรได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทำให้เรามีกาลังใจที่จะสู้ไปกับน้องมากขึ้น เลยตัดสินใจทำต่อเรื่อยๆจนตอนนี้น้องอายุ 4 ขวบแล้วค่ะ น้องพูดได้มากขึ้นบอกความต้องการของตัวเองได้แล้ว บอกเลยว่าประทับใจมากค่ะ ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางสาหรับลูกของเรา ขอบคุณ Chiang Mai Neurofeedback Center ที่ดูแลน้องและทำให้น้องมีพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณคะ  ปัจจุบันคุณแม่ยังตัดสินใจให้น้องเทรนสมอง กับ Chiang Mai Neurofeedback Center อยู่

วีอาร์ม  อายุ 4 ขวบ ภาวะดาวน์ซินโดม  จ.ปัตตานี

t8

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาเล่าเรื่องพัฒนาการน้องที่ได้เทรนสมองกับ เชียงใหม่ นิวโรฟีดแบค เซ้นเตอร์ ค่ะ ตอนนี้เทรนคอร์สที่ 8 แล้วค่ะแม่ได้ตั้งใจว่าจะพาน้องมาเทรนสมอง เพื่อให้น้องอยู่นิ่งไม่ซนค่ะ หลังจากเทรนคอร์สที่ 2 กลับมาบ้าน น้องได้พูดภาอังกฤษกับพ่อพูดคุยปกติในชีวิตประจำวันค่ะ น้องสายตาสั้นเอียง ยาว คุณนัทได้แนะนำไปที่ เซ็นปีเตอร์ เป็น ร.พ. เอกชนค่ะ คุณหมออาจารย์ใหญ่ได้เจอกับน้องในห้อง คุณหมอใช้ภาษาอังกฤษในการพูดกับน้องและน้องได้ทำตามคุณหมอทุกอย่างและคุณนัทได้บอกกับแม่ว่า เวลาพาน้องไปหาหมอให้พูดภาษาอังกฤษกับน้องค่ะและน้องไปทำฟันที่ ร.พ เกาะยอ น้องเจอคุณหมอฟันและหมอได้พูดอังกฤษกับน้อง น้องสามารถทำตามทุกอย่างเลยค่ะ หมอก็ชอบและประทับใจน้องด้วยค่ะ

ตอนนี้น้องอยู่ ร.ร ป. 1 ค่ะ ครูได้บอกว่าช่วงนี้น้องเก๋งค่ะ ฟังคำสั่งเข้าใจและตอบคาถามเข้าใจ และช่างสังเกต ฉลาดค่ะ อะไรที่เขาทำไม่ได้เขาจะดูและพยายามมาทำให้ได้ค่ะ ซึ่งน้องจะมาฝึกและพยายามทำเองค่ะ น้องจะสังเกตุและจดจำบันทึกข้อมูลแล้วมานั่งทำเองค่ะมีการตอบสนองดีและสมาธิก็ดีขึ้นค่ะ น้องจะเรียน ร.ร ที่เรียนร่วมกับเด็กปกติค่ะ เด็กในห้องเป็นเหมือนน้อง 3 คนค่ะ และน้องเริ่มฟ้องครูเป็นแล้วค่ะ มีเถียงโต้ตอบ โมโหตอบสนองได้ดีค่ะ รู้จักชื่อเพื่อนในห้องและคุณครูได้ดีค่ะซึ่งครูและแม่ ได้เห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วค่ะ น้องเริ่มลอกเรียนแบบมาจากเพื่อนมาให้เห็นค่ะ บอกชื่อจริง นามสกุลจริง ชื่อเล่นได้ค่ะ และน้องก็รู้จักชื่อเพื่อนและชื่อครูได้ค่ะและช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งกินด้วยค่ะและกล้าแสดงออก เต้นร้องเพลงกลางห้างและผู้คนอย่างไม่อายและเขินอย่างมั่นใจค่ะ และเป็นที่รักของเพื่อนและคุณครูทุกคนได้ค่ะ ช่วยกวาดห้อง ถูพื้น ทำกิจกรรมอื่นๆได้ด้วยค่ะ ตอนนี้กาลังหัดเขียนค่ะเขียนได้บ้างค่ะ ครูบอกน้องจะสังเกตุดู และจะพยายามทำให้ได้เหมือนเพื่อนค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านและคุณครู และคุณนัท คุณเวซ่า และทุกๆคนที่มอบโอกาสดีๆ กับน้องและเพื่อนๆที่ดีที่คอยช่วยเหลือ และให้กำลังใจมาตลอด ขอบพระคุณมากๆค่ะ

น้องเค็ก อายุ 6 ขวบ ภาวะดาวน์ซินโดม  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

t9

เมื่อตุลาคม ปี 58 พาน้องแก้มมาเทรนสมองที่ Neurofeedback ด้วยอาการไม่ยอมพูดหรือสื่อสารใดๆเลย ไม่มีความกล้า ขี้กลัว รอคอยอะไรนานๆไม่ได้ จะมีอาการหงุดหงิดง่ายมาก แต่พอมาเทรนสมองที่ Chiangmai Neurofeedback ในแต่ละคอร์ส ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องแก้มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าสามารถรอคอยได้นานมากขึ้นอาการขี้หงุดหงิดก็หายไป การสื่อสารสามารถออกมาเป็นคำได้มากขึ้นและสามารถสื่อสารกับบุคคลที่บ้านและคนรอบข้างได้ ปัจจุบันนี้ก็สามารถสื่อสารได้เป็นประโยคสามคำขึ้นไปได้บ้างแล้วค่ะ ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นการเจริญเติบโตของร่างกายก็เป็นไปตามวัย มีความกล้ามากขึ้นจากที่ไม่กล้าเลยเมื่อก่อน ใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองได้มากขึ้น กล้าแสดงออกหน้าห้องเรียนมากขึ้น มีความชอบช่วยเหลือเพื่อนๆได้จากไม่สนใจใครเลยเมื่อก่อนนี้ ตอนนี้พัฒนาการทุกอย่างเริ่มดีขึ้นในทุกๆด้านค่ะ จนปัจจุบันสามารถเรียก พ่อ แม่ ได้เมื่อต้องการสิ่งใด ตอนนี้ทุกด้านพัฒนาดีขึ้นมากค่ะ

แก้ม อายุ 10ขวบ พูดช้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Testimonial Videos

นัน อายุ 12 ปี

น้ำหวาน อายุ 10 ปี

Aum, 10 Years old girl.

เตเต้ อายุ 4 ขวบ , PART-1

เตเต้ อายุ 4 ขวบ , PART-2

พิมนารา อายุ 13 ปี

วีอาม 6 ขวบ

น้องเก้า อายุ 10 ปี

This error message is only visible to WordPress admins
This endpoint has been retired