info@neurofeedback-chiangmai.com     091 483 8063

 info@neurofeedback-chiangmai.com

091 483 8063

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่
นิวโรฟีดแบค

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเทรนสมองด้วย นิวโรฟีดแบค สําหรับ วัตถุประสงค์หลายอย่าง เทรนสมองเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และสมดุลใน การปรับปรุงฟังก์ชั่นและ เพิ่มความชัดเจน

Shining Brain Networks

แนวทางของเรา

เรามุ่งมั่นในการฝึกอบรมนิวโรฟีดแบ็คและการประเมินสมองอย่างระเอียด โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่ละเอียดอ่อนและแม่นยำ—ไม่มีการคาดเดาใด ๆ วิธีการของเราตั้งอยู่บนหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่มั่นคง เราใช้เทคโนโลยีทันสมัยจากแบรนด์ชั้นนำ และทำการอัปเดตระบบของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวงการวิทยาศาสตร์ประสาทวิทยา เราใช้วิธีการนิวโรฟีดแบ็ค swLORETA ร่วมกับฐานข้อมูล QEEG ที่เทียบเท่ากับอายุ ที่ได้รับการรับรองจาก U.S. FDA สำหรับความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม

ก่อนเริ่มการฝึกอบรมนิวโรฟีดแบ็ค เราจะให้ความสำคัญในการประเมินลูกค้าของเราอย่างละเอียด โดยอิงจากผลการประเมินสมองที่ละเอียดและอาการที่ลูกค้าแสดงออกมา เราจึงจะสร้างโปรโตคอลนิวโรฟีดแบ็คที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล เนื่องจากกิจกรรมสมองของทุกคนมีความแตกต่างกัน วิธีการนี้จึงเป็นมาตรฐานในการฝึกอบรมนิวโรฟีดแบ็ค

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านนี้ เราสามารถยืนยันและแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการของเราในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมองของลูกค้าของเราได้อย่างต่อเนื่อง

Blog

บริการนิวโรฟีดแบคของเรา

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเทรนสมองด้วยนิวโรฟีดแบค สําหรับวัตถุประสงค์หลายอย่าง เทรนสมองเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นและสมดุลในการปรับปรุงฟังก์ชั่นและเพิ่ม ความชัดเจน การเทรนด้วยนิวโรฟีดแบค เป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้สมองทํางานได้ดีกว่าเดิม ด้วยนิวโรฟีดแบคเราสามารถดูกิจกรรมของสมองในเสี้ยววินาทีและให้รางวัลสําหรับพฤติกรรมที่ถูกต้อง,สมองจะทํางานดีกว่าเดิม วิธีนี้เป็นวิธีเรียนรู้ง่ายๆผ่านผลลัพธ์ ถ้าทําถูกต้องมีรางวัลให้ ทําให้เราอยากทําแบบนี้อีก

Relaxing
Sleepy

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์เทรนสมอง เชียงใหม่ นิวโรฟีดแบค เราแนะนําวิธีการเทรนนิวโรฟีดแบค และไบโอฟีดแบค เพื่อช่วยลดอาการต่างๆในชีวิตประจําวัน เช่น ความเครียด และอาการต่างๆที่เกิดจาก ฟังก์ชั่นการทํางานของสมอง วิทยาศาสตร์ด้านสมองได้แนะนําเทคนิคและแนวทางใหม่ในการรักษานิวโรฟีดแบคเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีเทคนิคพิเศษทําให้การทํางานของสมองดีขึ้น โดยจัดระเบียบการทํางานของสมองใหม่ จากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมองของเรามีความสามารถเปลี่ยนแปลงได้เรียกว่า นิวโรพาสติกซิตี้ (Neuroplasticity)จากการค้นหานี้ทําให้มีแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่ที่สามารถควบคุมสมรรถนะและรักษา ทางด้านความผิดปกติด้านจิตวิทยาและอาการอื่นๆ

ความเชี่ยวชาญและความสำเร็จของเรา

การเรียกคืนฟังก์ชั่นการทํางานของสมองโดย นิวโรฟี ดแบค สามารถบรรเทาความ หลากหลายใหญ่ๆจากปัญหาของร่างกายและปัญหาด้านอารมณ์ รูปแบบการนอนจะดีขึ้น และจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น ระหว่างวัน จะทําให้อารมณ์ดีขึ้น มีความมั่นใจ สมาธิ และศักยภาพของสมองดีขึ้นอย่างชัดเจน ในระหว่างเทรนสมองเราจะเฉพาะเจาะจง พารามิเตอร์ของ EEG เช่น คลื่นส่งของสมอง ,การสื่อสารของสมอง และระยะการทํางาน แสดงกลับเป็ นรายบุคคล พารามิเตอร์เหล่านี้จะแทนกิจกรรมต่างๆของระบบสมอง ส่วนกลาง(CNS)ภายในส่วนต่างๆของสมองและโครงข่ายของสมอง การเทรนด้วยนิวโร ฟี ดแบคไม่เป็ นการรุกรานสมองอย่างแน่นอนและจะมีผลต่อร่างกายภายนอก ช่วยให้เป็น รากฐานที่แข็งแรงในการรับมือกับปัญหา ลองวาดภาพดู ว่าสมองของเรามีความสามารถใน การเรียนรู้และปรับได้

Play Video about Video Cover English

อาการ

NG

นิวโรฟิตแบคคืออะไร

นิวโรฟีดแบค เป็นเทคนิคในการฝึกสมองเพื่อควบคุมการทำงานของร่างกายและจิตใจ
อ่านต่อ...

การจัดระเบียบสมอง

สมองถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและสภาพแวดล้อมของเราและทำงานได้ดีตลอดเวลา
อ่านต่อ...

นิวโรฟีดแบคทํางานอย่างไร

การประเมินให้ช่างเทคนิคที่มีโปรโตคอลการฝึกอบรม นิวโรฟีดแบค ที่จะใช้ในระหว่างการฝึกอบรม
อ่านต่อ...

การทําแผนที่สมอง (QEEG)

การสร้างแผนที่สมองด้วย QEEG ช่วยระบุบริเวณสมองที่มีการทำงานมาก/น้อยเกินไป ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างอาการกับกิจกรรมของสมอง
อ่านต่อ...

นิวโรฟีดแบคทําอะไรได้บ้าง

นิวโรฟีดแบค เป็นเทคนิคในการฝึกสมองเพื่อควบคุมฟังก์ชั่นของร่างกายและจิตใจ.
อ่านต่อ....

ทําไมต้องนิวโรฟีดแบค

นิวโรฟีดแบคคือเทคนิคการฝึกสมองเพื่อจัดระเบียบสมองให้เกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ
อ่านต่อ...

คำรับรองของลูกค้า

น้องคอปเตอร์จะไม่อยู่นิ่งและเดินไปมาตลอด ไม่พูดคำที่มีความหมาย 2-3 คำ พูดบอกสิ่งที่ต้องการไม่ได้ ไม่ค่อยเข้าใจคำสั่ง พูดโต้ตอบได้น้อยไม่บอกเวลาขับถ่าย ไม่รู้จักสี 1-2 สี กล้ามเนื้อมัดเล็กอ่อนแรงจับดินสอแบบกำมือไม่มีแรงกดของดินสอ ขีดเขียนเส้นตรงไม่ได้ เขียนตามรอยไม่ได้ วาดรูปวงกลมตามแบบไม่ได้ ใช้นิ้วหยิบของเล็กๆไม่ได้ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่สามารถถีบจักรยาน 3 ล้อได้ และกระโดด 2 เท้าไม่ได้ ขึ้นบันไดสลับเท้าไม่ได้ หลังทำ Neurofeedback น้องคอปเตอร์มีสมาธิดีขึ้น สนใจในงานที่ทำนานขึ้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง เช่น การบ้านกลับจากโรงเรียนจะทำเองโดยไม่ต้องบอก ชอบการขีดเขียน

น้องคอปเตอร์ อายุ 3 ขวบ จ.ฉะเชิงเทรา



น้องอายุ 13 ปี เรียนตามเพื่อนไม่ค่อยทัน ขาดความมั่นใจ ขาดส่งงานคุณครูบ่อยๆ ไม่กล้าถามหรือแสดงออก อารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก หลังจากได้เข้าคอร์สที่ Chiang Mai Neurofeedback Center ได้ระยะหนึ่ง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้น กล้าถามและมีความเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น ส่งงานตรงเวลา หงุดหงิดน้อยลง จนคุณครูเอ่ยปากชม

ริสา อายุ 13ปี รร. นานาชาติเปรม เชียงใหม่



เริ่มจากเห็นพัฒนาการของน้องที่รู้จักกัน เห็นเขามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากพบกันเมื่อ 6 เดือนก่อน จากนั้นเลยพาลูกมาซึ่งเขาอายุ 4 ปีตอนเริ่มมาทำ Neurofeedback จากพัฒนาการสื่อสารไม่ต่อเนื่อง เหม่อลอยและไม่ Concentrate หลังจากมาเริ่มทำ Neurofeedback น้องมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จนคนรอบข้างทักอย่างแรกคือ การสื่อสารสามารถพูดคุยต่อเนื่องยาวขึ้น โต้ตอบได้ดีขึ้น การเหม่อลอยลดลง จดจ่อกับการเล่นและทำการบ้านได้มากขึ้นค่ะ

น้องอาโป 4 ขวบ กทม.



น้องมาร์คเป็นลูกชายคนที่สอง น้องมีปัญหาเรื่องการพูด 3 ขวบน้องยังไม่พูดแม่ก็พาน้องไปฝึกพูดแต่ก็ยังพูดได้เป็นคำๆ ง่ายๆ แต่ไม่สามารถสื่อสารยังไม่เข้าใจคำถาม ปัญหาของน้องมาร์คเริ่มหนักขึ้นเมื่อน้องไปโรงเรียน น้องเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ชอบอยู่คนเดียว และกรี๊ด แล้วที่แม่กลุ้มใจมากที่สุดคือน้องมีรอยซ้ำที่แขน แต่น้องก็บอกแม่ไม่ได้ว่าโดนอะไรมา พอถามครูครูก็บอกไม่รู้คนเป็นแม่รู้สึกแย่มาก จนมีคนแนะนำให้ไปที่ Chiang Mai Neurofeedback Center ตัดสินใจพาน้องไปปรึกษาเริ่มการเทรนไม่น่าเชื่อแค่ครั้งที่สามน้องสามารถพูดสองประโยคได้ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อตอนนี้น้องพูดได้เป็นปกติ (พูดมากจนบางครั้งต้องบอกให้หยุด55 ) ต้องขอบคุณ Chiang Mai Neurofeedback Center ที่ทำให้น้องพูด น้องเทรนไปสามคอร์ส 36 ครั้ง

น้องมาร์ค อายุ 4 ขวบ จ.เชียงใหม่



รู้จัก Neurofeedback เป็นครั้งแรก เพราะ น้องสาวมารักษาโรค LD (โรคการเรียนรู้บกพร่อง) และโรคสมาธิสั้น โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มาก เพราะการรักษาอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่เรามักคุ้นเคยกับการใช้ยาและการเข้าพบแพทย์ แต่ Neurofeedback เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบาบัดรักษาโดยไม่ต้องใช้ยาแต่อย่างใด และใช้เวลาในการบาบัดแต่ละครั้งประมาณ 30 นาทีเป็นการฝึกสมองให้มีการปรับตัวและเกิดความสมดุล ซึ่งนอกจากจะรักษาอาการออทิสติก LD ได้และยังสามารถรักษาอาการทั่วไป เช่น วิตกกังวลหรือซึมเศร้าได้อีกด้วย น้องสาว ซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม.ต้น ก่อนเข้ารับการบำบัดเนื่องจากเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่อง (LD) และสมาธิสั้น ทำให้เดิมเป็นคนหงุดหงิดง่ายและไม่ค่อยมีสมาธิกับการเรียน เข้าเรียนด้วยความรู้สึกที่ไม่มีความสุขและมักไม่ยอมทำการบ้าน จนคุณแม่ต้องคอยเคี่ยวเข็ญเป็นประจำทำให้ผลการเรียนออกมาอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ ได้เกรด

เอย อายุ 15 ปี นักเรียน และ วาว อายุ 23 ปี จบการปริญญาตรี เกรียตินิยม อันดับ 2 มช



สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาเล่าเรื่องพัฒนาการน้องที่ได้เทรนสมองกับ เชียงใหม่ นิวโรฟีดแบค เซ้นเตอร์ ค่ะ ตอนนี้เทรนคอร์สที่ 8 แล้วค่ะแม่ได้ตั้งใจว่าจะพาน้องมาเทรนสมอง เพื่อให้น้องอยู่นิ่งไม่ซนค่ะ หลังจากเทรนคอร์สที่ 2 กลับมาบ้าน น้องได้พูดภาอังกฤษกับพ่อพูดคุยปกติในชีวิตประจำวันค่ะ น้องสายตาสั้นเอียง ยาว คุณนัทได้แนะนำไปที่ เซ็นปีเตอร์ เป็น ร.พ. เอกชนค่ะ คุณหมออาจารย์ใหญ่ได้เจอกับน้องในห้อง คุณหมอใช้ภาษาอังกฤษในการพูดกับน้องและน้องได้ทำตามคุณหมอทุกอย่างและคุณนัทได้บอกกับแม่ว่า เวลาพาน้องไปหาหมอให้พูดภาษาอังกฤษกับน้องค่ะและน้องไปทำฟันที่ ร.พ เกาะยอ น้องเจอคุณหมอฟันและหมอได้พูดอังกฤษกับน้อง น้องสามารถทำตามทุกอย่างเลยค่ะ หมอก็ชอบและประทับใจน้องด้วยค่ะ ตอนนี้น้องอยู่

น้องเค็ก อายุ 6 ขวบ ภาวะดาวน์ซินโดม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



น้องจะอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้นพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองก็จะช้ากว่าเด็กปกติ ตอนน้องอายุได้ 2 ขวบ น้องยังพูดไม่ได้เลยค่ะ แล้วก็จะทำตัวยุกยิกๆอยู่ไม่นิ่ง ต้องการอะไรก็จะบอกไม่ได้ ซึ่งเป็นลักษณะของเด็กกลุ่มนี้. น้องได้เข้าไปฝึกพูดที่ รพ.ใกล้บ้านในตอนแรกทุกอาทิตย์ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ตัวเองยังคิดว่าน่าจะมีการรักษาแนวใหม่ๆบ้างเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกจนคนรู้จักแนะนำให้ลองมาทำกับ Chiang Mai Neurofeedback Center จริงๆตอนนั้นสารภาพเลยว่าไม่รู้จักก็เลยลองไปหาข้อมูลดูแล้วสนใจค่ะ อะไรที่ช่วยให้ลูกเราได้ใช้ชีวิตแบบปกติและไม่เสี่ยงมันก็น่าสนใจหลังจากนั้นก็พาน้องไปทำที่ Chiang Mai Neurofeedback Center เลย ทำไปได้ 1 คอร์ส เห็นชัดว่าพัฒนาด้านอารมณ์ของน้องดีขึ้น น้องดูจดจ่อกับอะไรได้นานขึ้นและเรียนรู้อะไรได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทำให้เรามีกาลังใจที่จะสู้ไปกับน้องมากขึ้น เลยตัดสินใจทำต่อเรื่อยๆจนตอนนี้น้องอายุ

เปรม อายุ 22 ปี นักศึกษา ม.ขอนแก่น



น้องจะอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้นพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองก็จะช้ากว่าเด็กปกติ ตอนน้องอายุได้ 2 ขวบ น้องยังพูดไม่ได้เลยค่ะ แล้วก็จะทำตัวยุกยิกๆอยู่ไม่นิ่ง ต้องการอะไรก็จะบอกไม่ได้ ซึ่งเป็นลักษณะของเด็กกลุ่มนี้. น้องได้เข้าไปฝึกพูดที่ รพ.ใกล้บ้านในตอนแรกทุกอาทิตย์ก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ตัวเองยังคิดว่าน่าจะมีการรักษาแนวใหม่ๆบ้างเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกจนคนรู้จักแนะนำให้ลองมาทำกับ Chiang Mai Neurofeedback Center จริงๆตอนนั้นสารภาพเลยว่าไม่รู้จักก็เลยลองไปหาข้อมูลดูแล้วสนใจค่ะ อะไรที่ช่วยให้ลูกเราได้ใช้ชีวิตแบบปกติและไม่เสี่ยงมันก็น่าสนใจหลังจากนั้นก็พาน้องไปทำที่ Chiang Mai Neurofeedback Center เลย ทำไปได้ 1 คอร์ส เห็นชัดว่าพัฒนาด้านอารมณ์ของน้องดีขึ้น น้องดูจดจ่อกับอะไรได้นานขึ้นและเรียนรู้อะไรได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทำให้เรามีกาลังใจที่จะสู้ไปกับน้องมากขึ้น เลยตัดสินใจทำต่อเรื่อยๆจนตอนนี้น้องอายุ

วีอาร์ม อายุ 4 ขวบ ภาวะดาวน์ซินโดม จ.ปัตตานี



น้องอายุ 13 ปี เรียนตามเพื่อนไม่ค่อยทัน ขาดความมั่นใจ ขาดส่งงานคุณครูบ่อยๆ ไม่กล้าถามหรือแสดงออก อารมณ์หงุดหงิดง่ายมาก หลังจากได้เข้าคอร์สที่ Chiang Mai Neurofeedback Center ได้ระยะหนึ่ง เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางที่ดีขึ้น กล้าถามและมีความเข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น ส่งงานตรงเวลา หงุดหงิดน้อยลง จนคุณครูเอ่ยปากชม

ริสา อายุ 13ปี รร. นานาชาติเปรม เชียงใหม่

วิดีโอของผู้ให้ข้อคิดเห็น

นัน อายุ 12 ปี

Play Video about Nun YouTube

น้ำหวาน อายุ 10 ปี

Play Video about NumWan YouTube

การทรงตัวและการเดิน

Play Video

เตเต้ อายุ 4 ขวบ , PART-1

Play Video about Tete Part 1 Youtube

เตเต้ อายุ 4 ขวบ , PART-2

Play Video about Tete Part 2 Youtube

พิมนารา อายุ 13 ปี

Play Video

วีอาม 6 ขวบ

Play Video about วีอาม 6 ขวบ

น้องเก้า อายุ 10 ปี

Play Video about น้องเก้า อายุ 10 ปี

พิสิษฐ์ อายุ 33 ปี

Play Video about พิสิษฐ์ อายุ 33 ปี
Scroll to Top