info@neurofeedback-chiangmai.com     091 483 8063

 info@neurofeedback-chiangmai.com

091 483 8063

Neurofeedback: การช่วยเพิ่มศักยภาพหน่วยความจำ และการเรียนรู้ภาษาใหม่

การเรียนรู้ภาษาใหม่จำเป็นต้องเข้ารหัส
และเก็บรักษาคำศัพท์ใหม่ กฎไวยากรณ์ และการออกเสียง
ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยฟังก์ชันหน่วยความจำ

Neurofeedback สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานของหน่วยความจำ
ซึ่งจะช่วยให้บุคคลเรียนรู้และรักษาภาษาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการตอบรับของระบบประสาทสามารถมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปรับปรุงความจำสำหรับการเรียนรู้ภาษา
ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ดิสเล็กเซีย
ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน “Journal of Neurotherapy”
พบว่าการฝึก neurofeedback ช่วยปรับปรุงการทำงานของหน่วยความจำที่เกี่ยวข้องกับภาษา
ในเด็กที่มีความบกพร่องในการอ่านได้อย่างมีนัยสำคัญ

สิ่งสำคัญคือต้องทำการเทรนสมองกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผ่านกลไกเฉพาะบุคคล

“เรื่องสมองไว้ใจเรา เพราะเรารู้ดี”

Neurofeedback: การช่วยเพิ่มศักยภาพหน่วยความจำ และการเรียนรู้ภาษาใหม่
Scroll to Top